Som en bibel

Denna bok av Sofia Sivertsdotter är som min bibel. Den är med mig varje dag i min väska. Jag läser ofta ur den och läser nästan alltid ur den under mina klasser. Hennes ord berör mig på ett sätt som få andra dikter/böcker gjort. Det är så enkla texter med så mycket värme och klokhet. Ord som går rakt in mitt hjärta. Jag älskar också att många av texterna är formulerade på slutet som en bön. Jag har aldrig varit troende. Och då menar jag i bemärkelsen att jag tror på gud och någon form av religon. Jag tror att alla tror vi väl på något. Vad vi än väljer att definiera det som. Men Sofias ord har fått mig att just känna tillit till livet. En tro på att livet och livskraften som finns överallt, inom oss och runt omkring oss, vill oss väl. Hennes ord ger mig tröst när det känns motigt. Hennes ord påminner mig om att just ha tillit och tro. Hennes ord påminner mig om att våga drömma, att förverkliga det jag tror på. Att leva mitt liv här och nu. Att leva ett liv som för mig är värdigt. Mitt värdiga varför.

Vad har du för böcker/ord som ger dig tillit och hopp? Som ger dig inspiration och glädje. Som ger dig tröst.

Varmaste Hanna